Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterinpitäjä

Varkauden Vanha Apteekki 

Apteekkari Kirsi Puurunen

Y-tunnus 1477351-4

Sorvikatu 3

78200 Varkaus

puh. 017 266 4700

varkaus.vanha@apteekit.net


Rekisterin nimi

Varkauden Vanhan Apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Varkauden Vanhan Apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta, tilauksen luonut IP-osoite.

Asiakkaan tiedot tallennetaan vain tilauksen käsittelyn ajaksi ja anonymisoidaan 48 tuntia tilauksen käsittelyn päätyttyä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin seuraavan poikkeustapauksen osalta: Sähköpostien välitystietodot. Sähköpostien välitykseen käytetty Mandrill-palvelu ei takaa että heidän palvelunsa kautta kulkeva postiliikenne pysyy EU:n sisällä, ja tältä osin tietoja voi tallentua väliaikaisesti EU:n ulkopuoliselle palvelimelle. Palvelun tuottaja MailChimp on kotipaikaltaan Yhdysvaltalainen. Mandrill- palvelun ehdot löytyvät osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat myös tarpeellisia sivuston perustoiminnallisuuden takaamiseksi.


Evästeiden hallinnointi


Selaimen asetukset: Useimmissa selaimissa on mahdollisuus käyttää asetusta, joka estää tietokonettasi hyväksymästä evästeitä. Silloin osa tämän sivuston (ja muiden sivustojen) toiminnoista ei välttämättä toimi oikein, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sivuston käyttökokemukseen.

Asetus löytyy todennäköisesti selaimen lisäasetusvalikossa (esimerkiksi "Asetukset", "Ominaisuudet", "Options" tai "Preferences"). Tarkempia ohjeita voit löytää oheisten linkkien avulla.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakkaalle ei muodostu asiakastiliä, vaan jokainen tilaus edellyttää asiakkaan syöttävän tietonsa. Avoimen tilauksen tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.